MOVIE

GATSBY GLOBAL CHALLENGERS

  • [EMPOWER ASIA by GATSBY] Phần mở đầu: Ra mắt đại sứ GATSBY GLOBAL. Thủ môn Đặng Văn Lâm tại J-League

  • [EMPOWER ASIA by GATSBY] Phần 1: Thủ môn Đặng Văn Lâm-Khó khăn tại Nhật và trận đấu sau khi đến Nhật