Water gloss Super hard


Water gloss - Super hard

Item Concept

Độ cứng cực kỳ cao (Cấp độ 5)
Giúp tạo các kiểu tóc năng động
Khả năng giữ nếp lâu

Có độ cứng cực kỳ cao (Cấp độ 5) - Có thể tạo kiểu tóc năng động và giữ kiểu tóc lâu hơn

Hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard

Sản phẩm tương tự

Special

Coming soon...