Water gloss Soft


Water gloss - Soft

Item Concept

Độ cứng nhẹ (Cấp độ 2)
Tạo kiểu tóc gọn gàng
Với kiểu tóc trông ướt, bóng và tự nhiên

Độ cứng nhẹ (Cấp độ 2) - Tạo kiểu tóc gọn gàng với kiểu tóc trông ướt, bóng và tự nhiên

Hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft

Sản phẩm tương tự

Special

Coming soon...