Water gloss Hard


Water gloss - Hard

Item Concept

Độ cứng cao (Cấp độ 3)
Tạo kiểu tóc trẻ trung
Với kiểu tóc trông ướt, bóng và tự nhiên

Độ cứng cao (Cấp độ 3) - Tạo kiểu tóc năng động với kiểu tóc trông ướt, bóng và tự nhiên

Hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard
  • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard

Sản phẩm tương tự

Special

Coming soon...