How to Use

Hướng dẫn sử dụng

more

 • Làm thế nào để sử dụng Styling ULTIMATE & SHAGGY STYLE - Giữ nếp vững chắc

  Styling Wax Ultimate & Shaggy - Giữ nếp vững chắc

 • Làm thế nào để sử dụng Styling Power & Spikes - Vuốt đứng mạnh mẽ

  Styling Wax Power & Spikes - Vuốt đứng mạnh mẽ

 • Làm thế nào để sử dụng Styling Mat & Hard - Dày bồng cá tính

  Styling Wax Mat & Hard - Dày bồng cá tính

 • Làm thế nào để sử dụng Styling Wax Hard & Free - Tỉa lớp lãng tử

  Styling Wax Hard & Free - Tỉa lớp lãng tử

 • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Super hard

  Water gloss Super hard

 • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Hard

  Water gloss Hard

 • Làm thế nào để sử dụng Water gloss Soft

  Water gloss Soft

Special

Coming soon...